Přikrývkový pomocník

(1/5) Kdo bude pod přikrývkou spát?

Vyberte jednu odpověď

(2/5) Jak často se bude přikrývka využívat?

Vyberte jednu odpověď

(3/5) V jakých ročních obdobích se bude pod přikrývkou spát?

Vyberte alespoň jednu odpověď

(4/5) Máte speciální zdravotní požadavky?

Můžete vybrat až dvě odpovědi

(5/5) Co od přikrývky navíc očekáváte?

Můžete vybrat až tři odpovědi